اطلاعیه مهم سرپرست معاونت اداری و مالی

۲۷ خرداد ۱۳۹۶ | ۱۱:۳۴ کد : ۱۷۲۲ اخبار و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۵۹۷
بدینوسیله ضمن تشکر از تلاش و زحمات کلیه کارکنان محترم دانشگاه، به اطلاع
می رساند براساس مصوبه شورای اداری مورخ 22/12/95 مقرر گردید از این پس
 کلیه برگه های ماموریت ساعتی ابتدا از سوی مسئول مستقیم پرسنل، تنظیم و
پس از تایید رییس دانشکده و یا معاونت مربوطه، الزاما توسط مدیر کل امور
اداری و یا معاون اداری و مالی دانشگاه امضا گردد.