معرفی معاون

معاون اداری و مالی

نام و نام خانوادگی:  هادی یزدی

مدرک تحصیلی:  دانشجوی مقطع دکتری

رشته تحصیلی:  حسابداری

آدرس پست الکترونیک:  h-yazdi@iau-arak.ac.ir

 

سوابق تحصیلی دانشگاهی:

  -       اخذ مدرک کارشناسی حسابداری از واحد اراک

  -       اخذ مدرک کارشناسی ارشد حسابداری از علوم تحقیقات تهران

  -       اخذ مدرک دکتری از علوم تحقیقات تهران

سوابق آموزشی و پژوهشی:  

  -         عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی اراک از سال 1383

  -         تدریس دروس تخصصی رشته حسابداری

  -        تالیف کتاب اصول حسابداری 1 در سال 1385

  -        تالیف کتاب اصول حسابداری 2 در سال 1388

  -        تالیف کتاب حسابداری میانه 2 در سال 1389

  -         ویرایش علمی کتاب حسابداری میانه 1

  -        ویرایش علمی کتاب حسابداری مالی

  -        برگزاری کارگاه های آموزشی حسابداری پیمانکاری در واحد اراک

  -        آموزش دوره های تخصصی اعتبارات اسنادی و روش های هزینه یابی کیفیت

  -        شرکت در اولین و دومین کنفرانس بین المللی پیش گیری از تقلب و سوء استفاده مالی

  -        شرکت در دومین کنفرانس بین المللی مشاوران و مدیران مالی

  -        شرکت در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت خرید و تدارکات

   مقاله ISI:   Investigating the role of conservative accounting in reducing company bankruptcy risk

سوابق اداری و اجرایی:

  -         عضو کمیته تخصصی اصلاح حساب ها در دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی

  -         نایب رییس کمیته تخصیص منابع در دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی

  -         رییس کمیته سرمایه گذاری و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی

  -        مدیر گروه آموزشی بانکداری دانشگاه آزاد اسلامی اراک در سال 1383

  -        سرپرست حوزه اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

  -        مدیر کل امور مالی دانشگاه آزاد اسلامی اراک از سال 1384

  -         عضو انجمن حسابداران خبره ایران

  -         پذیرش در کانون کارشناسان رسمی دادگستری

  -          عضو اجرایی همایش ملی چالشها و ضرورت های تحول اداری

  -          عضو اجرایی همایش ملی ادب، ایثار و شهادت

  -          عضو اجرایی همایش ملی عفونت های ویروسی

  -          عضو اجرایی همایش ملی مقابله با بیان زایی

  -          عضو اجرایی همایش منطقه های امیرکبیر، اصلاحات، آراء و اندیشه ها

  -          عضو اجرایی همایش منطقه های عفونت های بیمارستانی

  -          عضو کمیسیون بودجه منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی

  -          عضو کمیته اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

  -          عضو کمیته اتوماسیون دانشگاه آزاد اسلامی اراک

  -          عضو کمیته تجهیز و تامین کالای دانشگاه آزاد اسلامی اراک

  -          رییس شورای اداری و مالی استان مرکزی

  -          عضو کارگروه تخصصی آموزش های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت دانشگاه آزاد اسلامی اراک

  -         رییس کمیته دادرسی اداری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی اراک

  -         دبیر کمیسیون معاملات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

  -         دبیر کمیسیون معاملات استان مرکزی

  -         عضو کمیته تجدید نظر تخلفات اداری کارکنان استان مرکزی

  -        عضو کارگروه تخصصی حسابرسی و بررسی های مالی و بودجه های استان مرکزی