مدیر کل امور مالی

معرفی مدیر کل امور مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

    

نام: محمدرضا             نام خانوادگی: میرزاخانی         تاریخ تولد: 1349

 

 

سوابق تحصیلی دانشگاهی:

-         اخذ کارشناسی حسابداری با معدل 55/16 از دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان

-         دانشجوی ترم آخر مدیریت دولتی گرایش مالی در مقطع کارشناسی ارشد

سوابق آموزشی:

-         شرکت در دوره آشنایی با نرم افزار اکسل

-         شرکت در دوره کاربرد اکسل در حسابداری

-         شرکت در دوره تکریم ارباب رجوع

-         شرکت در دوره آشنایی با اینترنت

-         شرکت در دوره آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی

-         شرکت در دوره حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری دانشگاه

-         شرکت در دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه

سوابق اداری و اجرایی:

-         مدیر امور مالی پردیس علوم تحقیقات مرکزی از سال 1391 تا 1393

-         رییس اداره بودجه و اعتبارات و رسیدگی به اسناد مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در سال 1394

-         عضو کمیته خرید کالای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک