اطلاعیه های صندوق رفاه

اطلاعیه مهم صندوق رفاه دانشجویی

 

1.دانشجویان گرامی مهلت پرداخت وام قرض الحسنه شهریه و وام اجاره خوابگاه(خواهران)جهت نیمسال اول 96-95(مهر ماه) از مورخه 23/05/95 لغایت 15/07/95 وجهت نیمسال دوم96-95 (بهمن ماه) ازمورخه 2/11/95 لغایت 15/12/95می باشد. لذا جهت دریافت مدارک ومقررات دریافت وام به صندوق رفاه دانشجویی و یا سایت دانشگاه  مراجعه فرمایید.

2.کدشناسه دانشجو جهت واریز وام شهریه ،کدشناسه شهریه ویاکد شناسه ای که در دفترچه اقساط درج شده می باشد.

3.شماره حساب صندوق رفاه،جهت واریز اقساط جاری 0105747594001 بانک ملی می باشد.از واریز به شماره حساب شهریه خوداری فرمایید.

4.دانشجویان کارشناسی ارشد قبل از دفاع از پایان نامه باید نسبت به تسویه وام شهریه خوداقدام نمایند.

5. زمان ثبت نام، فایل دانشجویانی که اقساط معوق دارند بسته می باشدو امکان ثبت نام میسر نیست و فایل دانشجویان 24 ساعت بعد از واریز اقساط معوق (به علت تاخیر در گزارش بانک)  بطور خودکار باز می گردد. لذا در زمان ثبت نام از مراجعه حضوری به صندوق رفاه خودداری فرمایید.زیرا باز شدن فایل ثبت نام به صورت دستی ممکن نیست .

6.دانشجویان گرامی به هنگام دریافت وام قرض الحسنه شهریه وخوابگاه باید وام قبلی خود را کامل تسویه نموده و 24 ساعت بعد از تسویه حساب وام قبلی ،جهت دریافت وام جدید به صندوق رفاه مراجعه فرمایند.

7.دانشجویانی که وام فراغت از تحصیل از محل بودجه وزارت علوم و تحقیقات دریافت نموده اند حداکثر طول مدت تحصیل و مراجعه جهت تقسیط وام جهت کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته و کاردانی 2 سال و کارشناسی
 4 سال از زمان ورود به دانشگاه می باشد. بدیهی است بعد از مهلت فوق باید طبق مقررات صندوق رفاه  وزارت علوم تحقیقات، وام فراغت تحصیل خود را یکجا تسویه حساب نمایند.

 

صندوق رفاه دانشجویی